I början av 1970 talet bildades en Tae Kwon Do Klubb en av de första i Nyköping som bla leddes av en Korean vid namn Lee Joo-Soo (även kallad Lee Joh Suh), efter ett antal år (ca 1983-84) kom några medlemmar i kontakt med Louis Linn i Stockholm (Louis Linns WuShu Union och klubben Stockholms WuShu Akademi nedan kallad SWA, senare också med sitt förbund Swedish WuShu Federation – SWF), dessa kom att bli så inspirerade av honom och hans träningssystem så de snart beslutade sig för att lämna TaeKwonDo för att börja träna WuShu under ledning av Louis Linn. Andra medlemmar valde att stanna kvar i TaeKwonDon och framgångsrikt driva denna verksamhet vidare.

 

Nyköpings Wushu Förening (nedan kallad NWF) bildades med styrelse och allt som hör till en förening.
Vid denna tid tränade NWF i en numera riven gymnastikhall i anslutning till dåvarande Aleaverken, senare kom klubben även att ha träning på Långbergsskolan samt Nicolaiskolan.
Med jämna mellanrum under åren 1984-1985 kom också en av instruktörerna från Linns organisation vid namn Rolf Helenius ner till NWF för att leda träningspass. Dessa pass präglades av en mycket sträng disciplin och en enormt krävande träning. Klubbens egna instruktörer deltog vid flera träningsläger arrangerade av Linns organisation, de åkte även regelbundet till SWA för att få avancerad träning direkt under Louis Linn själv.
Instruktörer i NWF vid denna tid var Mats Högberg, Lars Lind, Lars Hoonk och Peter Eriksson, alla med olika bakgrund inom kampsport såsom TaeKwonDo, JuJutsu, Judo mm, senare var även Niklas Hellström instruktör, varefter åren gick så försvann vissa instruktörer av olika skäl (studier, arbete mm) och nya trädde fram. Björn Karlsson, Peter Andersson och Tord Nilsson tillhörde den generation som 1987-88 kom att ta över rollerna i föreningens styrelse samt också som instruktörer i föreningen. Av de ”gamla” så var Mats Högberg den som höll ut längst och lämnade föreningen under 1987-88 för att satsa på bodybuilding/styrketräning. Som kuriosa kan nämnas att Mats varit en framgångsrik slalomåkare i tonåren.
Sommaren 1985 Arrangerade NWF ett sommarläger på Söra utanför Nyköping med ett 20-tal deltagare, intensiv träning i 4 dagar med natträning mm.
Björn, Peter och Tord började sin träning 1984-85 och kom att stanna länge i NWF, de deltog i läger arrangerade av Linns organisation och åkte även de till Stockholm för regelbunden träning under Louis Linn. Träningen i NWF präglades av disciplin och intensiva pass som ställde höga krav på medlemmarna och de som inte gav upp snart nog kom att bli skickliga utövare av Shaolin O Shin Chuen som denna WuShustil kallades. Denna stil var i hög grad en så kallad familjestil till skillnad från de traditionella stilar som senare kom att bli vanliga i Sverige (tex Nanquan och Changquan m fl). De former som tränades i denna stil sades hämta sitt ursprung i klassiska Shaolinformer inspirerade av olika djur från Kinesisk Shaolin WuShu, dock hade dessa former ändrats för att passa oss västerlänningar bättre. På vilket sätt de ändrats är dock ej helt klarlagt ännu.

 

Fakta: Fram till 1998 var SWF medlem i både det Europeiska (EWuF) och det Internationella (IWuF) WuShuförbundet. SWF var inte ett av Svenska Riksidrottsförbundet (RF) godkänt specialidrottsförbund utan fungerade mer som en stilorganisation till sin struktur och verksamhet.
I Svensk idrottskultur och organisation för idrott skall alla ges lika möjligheter samt rätt till internationell gemenskap, då dessa fakta presenterades för IWuFs kongress övergick det Svenska medlemsskapet 1998 till av RFs underställt erkänt specialidrottsförbund för kampsport (nuvarande Svenska Budo & Kampsportsförbundet).
Detta innebar också att alla medlemmar kunde ges möjligheten till att försäkras via Svenska Budo & Kampsportsförbundets Idrottsförsäkring.
Från 1998 tog även den organisatoriska utvecklingen för Wushu fart i förbundet vilket resulterade i egen sektionsbildning (Wushusektionen) år 2002 och eget underförbund
(Svenska Förbundet för Kinesisk Kampkonst ) sedan årsstämmans beslut om förbundets omorganisation 2009.

Peter och Björn lämnade föreningen i skiftet 1989-90 och kvar blev Tord Nilsson som då till stor del drog klubben (NWF) på eget initiativ under en period, tillsammans med bl a Tony Eriksson och Rikard Schelin som assisterande tränare.

1989 – På hösten Börjar Mikael Pettersson att träna i NWF då höll klubben till i Nicolai Skolans gymnastiksal i Nyköping. Klubben leds nu av Tord Nilsson med Tony och Rikard som assisterande tränare.

1991 – NWF ingår samarbete med en karate klubb i Nyköping (Katana med Mikael Lundberg som tränare) och flyttar ifrån komunala gymnastiksalar och hyr in sig hos Katana i en lokal på Krukmakaregatan 4 nere på Hemgårdsområdet i Nyköping som kom att kallas för Kamphuset. Där hyrde även en Jujutsuförening in sig ett kort tag.

1992 – Tord och Mikael åkte med på en 2 veckor lång träningsresa till Beijing från den 19:e juni till den 3 juli, träningen i Beijing kom att ledas av mycket framstående kinesiska instruktörer i bla Xing I och Bagua vilket blev ett frö som skulle gro till det som långt senare skulle bli en övergång till en annan sorts träning inom WuShu, främst inom Taulo. Till Galleriet

Någonting oklart hände hos Katana och vi blev av med lokalen i på Krukmararegatan, karateklubben flyttade till en gammal postlokal i Stenkulla och vi blev erbjudna att följa med. Efter en provperiod beslutade vi att den lokalen var alldeles för dålig för att den skulle passa våra behov och vi gick nu tillbaka till kommunala gymnastiksalar.

1994 – Dåligt med nybörjare & stort bortfall gör att Föreningen (NWF) läggs ned sommaren 1994. Samarbetet med SWA/Linns organisation avslutas i samma veva.

1996-1999 – Entusiaster från den gamla verksamheten träffades med olika mellanrum för att träna i lilla Gripenhallen, även i Släbroskolans gymnastikhall under en period. En av entusiasterna var Mats Högberg, en annan var Tord Nilsson.

2000-08-21 – Mikael kommer hem från studier i Linköping och börjar träna med kompisar och bekanta i Långsätterskolans gymnastiksal ute på Arnö i Nyköping.

2000-10 –Mikael får höra via en bekant att det finns en kille som skulle vilja börja träna i samma lokal och dela på hyran, han heter Ulf och ska börja köra någon variant av brottning med ett par andra..

2001 – Höst Större samarbete då vi är väldigt få i båda grupperna och vi bestämmer att vi ska flytta verksamheten till slakthuset.


2002 –  vår Fortsatt samarbete på föreningsfronten. Vi bestämmer nu att bilda en riktig förening och Nyköpings Kampsports Klubb skapas med sektionerna WuShu och Shoot fighting. Till Höger: logotyp från NyköpingsKampsportsKlubb

2003-2004 – Diskuterades det mycket gällande nya bättre lokaler, med tanke på att hyran var ganska hög. Det visade sig att bättre och billigare lokaler fanns på det då relativt nyligen utbyggda Rosvalla (Föreningshallarna). Efter koll och besök så var det bestämt, NKK flyttar till hösten 2004.


2004-10-06 – Första träningen på Rosvalla

 

 

2005 – Sommaren – Mikael och Tord har börjat diskutera mycket om vad vi vill göra gällande vår träning och utveckling samt om vi ska fortsätta vara helt fristående eller gå in i någon organisation.

Tord kände att SWA/SWF under Louis ledning nog inte hade den inriktning som söktes numera och hade funderingar åt ett annat håll, han kände till ett par personer som varit aktiva sedan lång tid bla i Linns organisation i Stockholm, dessa hade långt tidigare lämnat Linns organisation och startat en egen klubb som hette Quan-Fa i Stockholm, Quan-Fa hade även klubbar i Uppsala, Sala och i Jönköping.

2005 – Hösten – Tord var i Stockholm och passade nu på att gå in på klubben (Quan-Fa) och pratade där med Gunnar Malm. Gunnar kollade med sin kollega Patrik Svenberg och någon vecka senare fick vi en inbjudan av Patrik till två enskilda söndagsträningar.

Foto: Gunnar Malm

 

 

2005 – September Träningsdagarna med Patrik Svenberg: Under de här två dagarna fick vi väldigt mycket med oss hem förutom en rejäl träningsvärk så hade vi mycket givande samtal om det mesta kring WuShu. Det vi tränade under dessa dagar var: WuBuQuan, NanQuan 1, Positioner, Förflytningar etc. Detta var väldigt mycket nytt att ta in för oss men det gick och både Tord och Mikael kände att vi hade hittat rätt. Under den sista dagen så blev vi även inbjudna till Quan-Fa första vinterläger i Järlåsa.

 

Foto: Patrik Svenberg taget av Tobias Regell

2005-11-19 – Vinterläger med Quan-Fa, helgen den 19 till den 20:e där Mikael och Tord närvarade och vi fick nu känna på vår första vapen form som var 32 NanGun (Nanquan taulorutin med lång käpp). Detta visade sig väldigt svårt då våra kunskaper i Taulo var väldigt begränsade, men det gick efter mycket tragglande hela vägen. Helgen var enormt lärorik på alla sätt som man kan tänka sig inom WuShu och våra tankar var helt klara på att det var detta som vi hade saknat i vår tidigare träning (det tidigare nämnda fröet som hade börjat gro… ) och utveckling.

2006-03-01 – Skilda filosofier och tankesätt gör att Wushu sektionen i Nyköpings kamsportsKlubb går ur NKK och bildar Nyköpings WuShu Förening. Det var god tid att stå på egna ben och detta visade sig vara ett beslut som lade världen vid våra fötter.

2006-07-12 Sommarläger 2006. Det första sommarlägret tillsammans med Quan-Fa.
2007-05-25 Sommarläger 2007. Trenden håller i sig och tätare kontakter knyts i mellan Quan-Fa och NWF.
2007-07-14 Utbildning 32NanQuan av Gunnar Malm i Nyköping.
2007-08-12 Utbildning för Tord och Mikael i GunShu 1 av Gunnar.
2007-08-18 Helgläger med Gunnar i NWFs lokaler på Rosvalla.
2007-12-02 Helgläger hos oss med Gunnar Malm.
2008-03-09 DaoShu 1. Ett antal medlemmar från NWF åkte till Quan-Fa i Stockholm och lärde sig den första formen med Bågsvärd.

2008-03-29 Träningshelg hos Gunnar i Stockholm.
2008-06-08 Sommarläger 2008 på sedvanliga Järlåsa utanför Uppsala.
2008-10-11 Träningshelg hos Gunnar i Stockholm denna gång GunShu II.
2009-03-14 Taolu hos Gunnar denna gång var det DaoShu II
2010-01-31 SanShou dag hemma hos NWF i Nyköping med Gunnar och några elever från Stockholm.
2010-04-24 SanShou läger på Rosvalla med Gunnar denna gång lånade vi Judons lokaler och körde på hel matta.
2010-05-15 WuShu SM 2010 : Ett RM-guld till Peter Asp i +85 kg klassen, ett RM-Silver till Jens Öhman i -65 kg samt ett RM-Brons till Kasper Lundqvist också i -65 kg.
2010-05-21 Det första sommarlägret i modern tid som arrangerades av NWF här i Nyköping eller rättare sagt i Oxelösund på Jogersö.
2011-04-02 Wushu Rm i Västerås där vi tog två Silver Peter Asp & Eric Karlsson.
2011-05-14  – Wushu SM
2011-05-15 – Stockholm Kung-Fu Festival 2011 vi medverkade med uppvisning och arbetskraft.