WuShu

Kung-fu[1] (kinesiska: 功夫, pinyin: gōngfu), betyder ungefär ”skicklighet genom hårt arbete”. I Sverige och övriga västvärlden används det ofta felaktigt som ett uttryck för kinesisk kampsport. Ett mer passande ord för detta är wushu, kinesiskans (mandarin) ord för stridskonst.

I mandarin används kung fu för att påvisa att någon är mycket målmedveten, skicklig och ständigt strävar efter att förbättras inom ett visst ämne. Det är inte begränsat till kampsport, utan det kan gälla såväl matlagning som gitarrspelande.[2] Gōng fu wǔshù 功夫武术 är alltså ingen tautologisk sammansättning utan betyder ”skickligt utförd kampsport”.
”källa wikipedia”

 

Historia

Wushu är idag det officiella samlingsnamnet för kinesisk kampkonst –sport och härstammar från en bred blandning stridskonst som kan spåras tillbaka till 3000-talet f.kr. Som ett resultat av människans ”kamp för tillvaron” utvecklades genom tiderna tekniker för överlevnad, hälsa och välstånd vilket utgör den grund varpå wushu utvecklats och härstammat från.

Wushu är en traditionell kinesisk kampkonst –sport som lägger tyngdpunkt på både inre och yttre träning. Wushu är en typisk demonstration av traditionell kinesisk kultur där teorin baseras på klassisk kinesisk filosofi medan träningen främst innefattar kampmoment med rutiner och fri sparring som tränings- och tävlingsformer.

 

 

 

WushuISNWushu rutiner övas självständigt eller i par med eller utan vapen. Teknikerna är sammansatta i en fastställd ordning och följer ett bestämt mönster med kombinationer av attack och försvarsmoment. Varje stil och vapenslag skall framföras med sin speciella karaktär, känsla och teknik. Rutiner kan delas in i handrutiner, vapenrutiner, sparringrutiner och rutiner som utförs i grupp. Fri sparring inkluderar flera typer fri kamp mellan två motståndare enligt fastställda regler och förutsättningar. Exempel på tävlingsgrenar är sanshou, push-hands och duell med vapen. Wushu som sport återspeglar de färdigheter som var nödvändiga för att överleva i det gamla Kina.

 

swordI takt med att tiderna förändrades och strider inte längre var en naturlig del av vardagen förändrades fokus från kamp och stridstekniker

till en uppvisningsorienterad kampkonst baserad på attack och försvarsrörelser. För att främja hälsa, bevara traditioner och kultur skapades under mitten av 1900-talet ett standardiserat system för träning och tävling. Detta system kallas samtida eller modern wushu för att skilja det från traditionell wushu.

 

fight-shqdowWushu kom således även att utvecklas till en sport med distinkt bakgrund av orientalisk kultur. Mot bakgrund till sin långa historia har olikheter i kultur, ideologi, religion och bruk utvecklat en mängd olika skolor och stilar. Detta är en bidragande orsak till varför alla i stort sett kan finna sin speciella gren och träningsform som motsvarar de personliga krav man satt upp för sin träning. Wushu inkluderar även en rad olika vapenslag vilket ytterliggare stärker utmaningen i träningen av förståelsen av kamptekniker. Wushu är inte bara en yttre träning utan även ett sett att stärka sin mentala kapacitet och intelligens.

Wushu Fakta

• Wushu är idag det officiella samlingsnamnet för kinesisk kampkonst/sport och härstammar från en bred blandning stridskonst som kan spåras tillbaka till 3000- talet f.kr. Ett annat namn som ofta används i väst är kung fu vilket endast åsyftar en uppnådd ”skicklighet” eller ”förmåga” i vad som helst.

• Man brukar skilja på traditionell och modern eller samtida wushu där den traditionella träningen har självförsvar och praktisk kamp som träningsgrund medan modern wushu ser till den idrottsliga utmaningen.

• Wushu innefattar alla former och stilar av kinesisk kampkonst och har utvecklats från slagfälten till dagens tävlingssport.

• På träningen används alltifrån traditionell dräkt enligt kinesisk modell till moderna träningskläder och gymnastikskor.

• Vanliga inslag i wushuträning är ofta självförsvarstekniker inkluderande slag, spark, kast och svep m.m. samt förutbestämda serier av rörelser (former) med eller utan vapen. Passen inkluderar även en stor del smidighetsträning, koordination och fys.

• Huvudgrupperna för tävling kallas Taolu (rutiner) samt Sanshou (sparring). Taolu är fristående rutiner eller former med eller utan vapen och framförs på en matta om 14x8m. I Sanshou tävlar man på en plattform om 8x8m i fri sparring styrt av ett nationellt / internationellt regelverk.

• Det arrangeras officiella SM, EM och VM i wushu, Där tävlas i både sanshou och taolo (form). Sverige har tagit medaljer i både EM och VM de senaste åren.

• I Sverige tränar ungefär 3.500 personer wushu.

 

Standardiserad Wushu (av Patrik Svenberg)

Mot bakgrund till samtalen gällande modern, samtida och standardiserad Wushu vill jag här kortfattat reflektera lite kring ämnet.

I början av 50-talet skapades en standardiserad Wushu baserad på ett flertal populära och befintliga stilar. Vad man fann som gemensamma karaktärsdrag i teknik och form fick utgöra grund men även speciella kännetecken inkluderades. Den största anledningen var att på detta sätt få en spridning av kunskap och träning bland gemene man och utanför Kina. (Foto: Tobias Regell)

 

Verktyget var således en gemensam standard med tydliga regler för vad som är rätt och fel i teknik, form och känslor. Endast det bästa och vad man fann som gemensam nämnare ligger till grund för denna standard. Man kallar ofta standardiserad Wushu för modern eller samtida. Med modern eller samtida skall i detta sammanhang endast åsyfta den tidpunkt (modern tid) då träningen organiserades. Detta betyder inte att tekniken i denna grundläggande standard är ”modern”, något nytt, utan baseras uteslutande på så kallade traditionella stilar eller kanske ännu tydligare, på den då för tidpunkten befintliga erkända Wushun.

Denna standard skall heller inte bara förväxlas med den internationella extremsport som idag enligt IWuF regler är etablerad på den officiella internationella tävlingsarenan. Standardiserad Wushu är således inte modern i den meningen att det är någon ny typ av teknik eller träning som uppfanns i modern tid. Standardiserad Wushu är inte bara sporten Wushu eller speciella tävlingsrutiner. I standardiserad Wushu finns alla nivåer av träning från det mest grundläggande till avancerad träning. Att vara insatt i denna standard, vilket är utvecklingen av Wushu i modern tid, är något positivt och berikande. Det kommer att vara till hjälp för alla oavsett stil eller inriktning och samtidigt skapa en förståelse och gemenskap i träningen oavsett var i världen man än väljer att träna. Detta är inte bara min åsikt utan en direkt erfarenhet baserad på praktisk träning.

Taolu_wushu1Wushusektionen och förbundet har här ett ansvar för att om möjligt försöka skapa rätt förutsättningar så denna standard kommer medlemsföreningarna tillhanda. Ett standardiserat träningssystem är just vad förbundet, som stiloberoende part, bör verka för som grund men självklart även andra evenemang eller läger inom speciella områden och stilar som är av speciellt intresse för våra medlemmar. Den första aktiviteten som förbundet arrangerade den gångna helgen är ett startskott för främst alla som inte tävlar. Den är till för motionsutövarna som på detta sätt får tillfälle att träffas och träna tillsammans utanför tävling och prestige.

Förutom kampträningen som spelar en central roll i vår utövning bör hälsa, etikett, filosofi och självkännedom vara nyckelord i vår strävan mot ett mer balaserat liv.

Detta kan vi uppnå genom vår träning och det är min ambition att verka för en gemenskap och öppenhet som kan förena och leda oss dit. Det är därför viktigt att vi ger nya erfarenheter en chans och lyfter oss ur stil och klubbtillhörighet. Ett utmärkt verktyg som står till vårt förfogande är standardiserad Wushu. Avslutningsvis vill jag önska alla en fortsatt lyckosam och utvecklande träning! Med vänlig hälsning

Patrik Svenberg Ordf. Wushusektionen