TaoLu är ett samlingsnamn för formrutin, eller rörelsemönster. Med andra ord en förutbestämd serie av kamptekniker som utförs med eller utan vapen, själv, duo, eller i grupp. Det användes från början som en metod för att träna upp sina kampfärdigheter där man övade olika självförsvartekniker i en specifik ordning i syfte att utföra dem med så hög precision som möjligt för att därmed förbättra sin kampeffektivitet.

Idag är TaoLu en tävlingsidrott med stora krav på koordination och utvecklade fysiska förmågor som rörlighet, styrka och uthållighet. Tekniker är ytterst viktiga och utgår fortfarande från olika kamptekniker.

Idag är taulo mer idrott än försvarsteknik, fokus i TaoLu-träningen baseras mer på gymnastiska och akrobatiska färdigheter i andra estetiska idrotter som dans och gymnastik. I Taolu finns en del specifik gren-akrobatik som olika typer av volter och hoppsparkar.

I standard TaoLu finns grenar med egna specifika stilar som man kan träna / tävla i.

 

 

 

 

Innehåll TaoLu Pass:

  • Fys träning
  • personlig coachning för teknikutveckling
  • 100% resultat
  • utveckling av teknik och smidighet

Instruktörer

  1. Mikael Pettersson (huvud instruktör)
  2. Jan Erlandsson