Vårterminen

Medlemsavgift VT 150kr
Träningsavgift Jan-Maj 500kr

För vårterminen
Ska vara betalad senast den sista Februari

 

Sommaren

Jun-Aug 300kr

Höstterminen

Medlemsavgift HT 150kr
Träningsavgift Sep-Dec 400kr

För höstterminen
Ska vara betalad senast den sista September

 

 

Inbetalningar sker via NWFs bankgiro
BG: 5946-8587

Betalningsinformation

Skriv in ett meddelande istället för OCR nummer.
Ange: Namn & Personnummer.